Skip to content

Marauder's Pauldron

Equipment Type: Pauldron
Required Level: 20

Marauder's Pauldron