Skip to content

Still Chitin Pauldron

Equipment Type: Pauldron
Required Level: 25

Still Chitin Pauldron